سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شیخ یونس ترابی سرابی

shyts

شیخ یونس ترابی سرابی

لیست آثار

آلبوم صوتی

♦  دهه سوم محرم ۱۳۹۲ کانون قرآن و عترت صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۲ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  دهه سوم محرم ۱۳۹۳ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۳ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۴ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۴ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۴ مسجد جامع امیر المومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ هیات سینه زنان اصغریه اهر، مسجد محراب خان مشهد ۲۱ آذر ۱۳۹۴

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۵ مسجد امیرالمومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۵ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۵ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، حسینه باب الحوائج (ع)، حصارک کرج ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

♦  وفات حضرت زینب (س)، مسجد پنج تن آل عبا، محمد شهر ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، مسجد صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

♦  هیات جوانان مهرشهر ۴ دی ۱۳۹۵

♦  هیات غمکده رباب (س)، حصارک کرج ۲۰ دی ۱۳۹۵

♦  حسینیه حضرت ابالفضل (ع)، حصار (ابتدای جاده چالوس) ۲۴ دی ۱۳۹۵

♦  حسینیه صاحب الزمان (عج)، حصار (ابتدای جاده چالوس) ۴ بهمن ۱۳۹۵

♦  حسینیه امام رضا (ع)، هیات سارو خلیل های مقیم کرج، ترک آباد کرج، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

♦ رمضان ۱۳۹۶ مسجد قمر بنی هاشم (ع)، کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر

♦ فاطمیه ۱۳۹۶ حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۶ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه مسجد قمر بنی هاشم کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر کرج ۱۳۹۶

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۷ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ دهه اول فاطمیه ۱۳۹۷ هیات جوانان مهرشهر کرج

♦ دهه دوم فاطمیه ۱۳۹۷ حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

آلبوم تصویری

♦  دهه سوم محرم ۱۳۹۲ کانون قرآن و عترت صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۲ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  دهه سوم محرم ۱۳۹۳ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۳ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۴ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۴ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۴ مسجد جامع امیر المومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ هیات سینه زنان اصغریه اهر، مسجد محراب خان مشهد ۲۱ آذر ۱۳۹۴

♦  ایام فاطمیه ۱۳۹۵ مسجد امیرالمومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۵ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه ۱۳۹۵ حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، حسینه باب الحوائج (ع)، حصارک کرج ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

♦  وفات حضرت زینب (س)، مسجد پنج تن آل عبا، محمد شهر ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، مسجد صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

♦  هیات جوانان مهرشهر ۴ دی ۱۳۹۵

♦  هیات غمکده رباب (س)، حصارک کرج ۲۰ دی ۱۳۹۵

♦  حسینیه حضرت ابالفضل (ع)، حصار (ابتدای جاده چالوس) ۲۴ دی ۱۳۹۵

♦  حسینیه صاحب الزمان (عج)، حصار (ابتدای جاده چالوس) ۴ بهمن ۱۳۹۵

♦  حسینیه امام رضا (ع)، هیات سارو خلیل های مقیم کرج، ترک آباد کرج، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

♦ رمضان ۱۳۹۶ مسجد قمر بنی هاشم (ع)، کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر

♦ فاطمیه ۱۳۹۶ حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۶ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه مسجد قمر بنی هاشم کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر کرج ۱۳۹۶

♦ دهه سوم محرم ۱۳۹۷ مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ دهه اول فاطمیه ۱۳۹۷ هیات جوانان مهرشهر کرج

♦ دهه دوم فاطمیه ۱۳۹۷ حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

 

توسط
تومان