سبد خرید
0
No products in the cart.

شیخ یونس ترابی سرابی

shyts

شیخ یونس ترابی سرابی

لیست آثار

آلبوم صوتی

♦  دهه سوم محرم 1392 کانون قرآن و عترت صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه 1392 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  دهه سوم محرم 1393 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه 1393 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ دهه سوم محرم 1394 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1394 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1394 مسجد جامع امیر المومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ هیات سینه زنان اصغریه اهر، مسجد محراب خان مشهد 21 آذر 1394

♦  ایام فاطمیه 1395 مسجد امیرالمومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ دهه سوم محرم 1395 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1395 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، حسینه باب الحوائج (ع)، حصارک کرج 28 فروردین 1395

♦  وفات حضرت زینب (س)، مسجد پنج تن آل عبا، محمد شهر 4 اردیبهشت 1395

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، مسجد صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج 29 خرداد 1395

♦  هیات جوانان مهرشهر 4 دی 1395

♦  هیات غمکده رباب (س)، حصارک کرج 20 دی 1395

♦  حسینیه حضرت ابالفضل (ع)، حصار (ابتدای جاده چالوس) 24 دی 1395

♦  حسینیه صاحب الزمان (عج)، حصار (ابتدای جاده چالوس) 4 بهمن 1395

♦  حسینیه امام رضا (ع)، هیات سارو خلیل های مقیم کرج، ترک آباد کرج، 18 بهمن 1395

♦ رمضان 1396 مسجد قمر بنی هاشم (ع)، کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر

♦ فاطمیه 1396 حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

♦ دهه سوم محرم 1396 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه مسجد قمر بنی هاشم کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر کرج 1396

♦ دهه سوم محرم 1397 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ دهه اول فاطمیه 1397 هیات جوانان مهرشهر کرج

♦ دهه دوم فاطمیه 1397 حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

آلبوم تصویری

♦  دهه سوم محرم 1392 کانون قرآن و عترت صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه 1392 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  دهه سوم محرم 1393 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦  ایام فاطمیه 1393 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ دهه سوم محرم 1394 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1394 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1394 مسجد جامع امیر المومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ هیات سینه زنان اصغریه اهر، مسجد محراب خان مشهد 21 آذر 1394

♦  ایام فاطمیه 1395 مسجد امیرالمومنین (ع)، شهرک مهدی آباد کرج

♦ دهه سوم محرم 1395 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه 1395 حسینه امام علی (ع)، حصارک کرج

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، حسینه باب الحوائج (ع)، حصارک کرج 28 فروردین 1395

♦  وفات حضرت زینب (س)، مسجد پنج تن آل عبا، محمد شهر 4 اردیبهشت 1395

♦  هیات ماهانه غمکده رباب (س)، مسجد صاحب الزمان (عج)، حصارک کرج 29 خرداد 1395

♦  هیات جوانان مهرشهر 4 دی 1395

♦  هیات غمکده رباب (س)، حصارک کرج 20 دی 1395

♦  حسینیه حضرت ابالفضل (ع)، حصار (ابتدای جاده چالوس) 24 دی 1395

♦  حسینیه صاحب الزمان (عج)، حصار (ابتدای جاده چالوس) 4 بهمن 1395

♦  حسینیه امام رضا (ع)، هیات سارو خلیل های مقیم کرج، ترک آباد کرج، 18 بهمن 1395

♦ رمضان 1396 مسجد قمر بنی هاشم (ع)، کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر

♦ فاطمیه 1396 حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

♦ دهه سوم محرم 1396 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ ایام فاطمیه مسجد قمر بنی هاشم کاغذ کنانی های مقیم محمد شهر کرج 1396

♦ دهه سوم محرم 1397 مسجد حضرت ابالفضل، شکر بلاغی ها، حصارک کرج

♦ دهه اول فاطمیه 1397 هیات جوانان مهرشهر کرج

♦ دهه دوم فاطمیه 1397 حسینه موسی بن جعفر (ع)، نوروز آباد کرج

 

توسط
تومان